Açıq dərs

15.11.2016-cı il tarixdə  Leksika və Ölkəşünaslıq fakültəsinin müəllimi Rzayeva Mədinə Əliağa qızının İngilis dilində oxu və nitq fənnindən İngilis dili müəllimliyi II kurslarda  Ç.Dikkensin “Böyük ümidlər əsəri” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi..

Açıq dərsdə: Fakültə dekanı dos.Ə.Əsgərov, kafedranin müdiri dos.S.Kazımova, baş müəllim M.Aslanova, dos.A.Həmidov, Alman dili kafedrasının müdiri  E.Atakişiyev və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər.

  • ?