Açıq dərs

 

04.05.2016 tarixində Babayeva Aygünün III kurs  tərcümə ixtisasında   “Fərdi və tibbi mühafizə vasitələri” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Dərsdə mühafizə vasitələrindən istifadə edilmə qaydaları izah edildi. Müəllimə əyani şəkildə  QP-5 tipli süzücü əleyhqazın tərkib hissələrini və istifadə qaydasını izah etdi. Bundan başqa, digər əleyhqaz növlərinidə slayd şəklində nümayiş etdirərək oxşar və fərqli cəhətlərini, istifadə yerlərini və qaydalarını açıqladı.