Gündəlik Arxiv: 24 Noyabr 2021

kitab nəşr olunmuşdur

Gəncə Dövlət Universiteti Xarici dillər fakültəsi Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının baş müəllimi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qasımova Samirə Firuddin qızının “Müxtəlif dillərdə təfəkkür feillərinin linqvistik təhlili” adlı kitabı nəşr olunmuşdur. Monoqrafiyada Azərbaycan və ingilis dillərində təfəkkür feillərinin dildə mənimsənilməsi, leksik, struktur-semantik xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq zəngin faktlarla geniş şəkildə araşdırılmışdır. Təfəkkür felləri əqli […]

Davamı